• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมัครสมาชิกสมาคมฯ
  ประเภทสมาชิกสมาคมฯ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. สมาชิกสามัญ (ตลอดชีพ) เสียค่าบำรุงครั้งเดียว 1,200 บาท
  2. สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงคนละ 400 บาท ต่อ 2 ปี
  3. อนุสมาชิก (เฉพาะนิสิต-นักศึกษา) เสียค่าบำรุงคนละ 200 บาท ต่อ 2 ปี

  การชำระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อความสะดวกได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. เงินสด (กรณียื่นใบสมัครโดยตรงกับสมาคมฯ)
  2. โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 045-2-32359-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย หากทำการโอนเงินค่าสมัครแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล gesoth@gmail.com หรือ แฟกซ์มาที่ 02-4110169
 • สินค้า
  THB 100 THB 60
  หยิบใส่ตะกร้า
   
  สินค้าทั้งหมด...
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย