ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ
09 เมษายน 2558 (365 คน)

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ
 
          ​ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
        ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระพิเศษ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้ง ที่ 2/2557 วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2557 วาระใหม่ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
           ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
             ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2556 วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
            ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
              ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2555 วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
               ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
            ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2554 วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เนื้อหาอื่นๆ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย